Priser för Gällivares lokaltrafik gällande fr o m 2024-01-01.

BILJETTPRISER

 

ENKELBILJETT vuxen 31 kr
ENKELBILJETT senior/ungdom 20-25 år 23 kr
ENKELBILJETT ungdom 7-19 år 16 kr
ENKELRESA barn 0-6 år 0 kr
RABATTKORT 10 RESOR vuxen 279 kr
RABATTKORT 10 RESOR senior/ungdom 209 kr
RABATTKORT 10 RESOR skolungdom 140 kr
RABATTKORT 20 RESOR vuxen 496 kr
RABATTKORT 20 RESOR senior/ungdom 372 kr
RABATTKORT 20 RESOR skolungdom 248 kr
PERIODKORT 30 DAGAR vuxen 682 kr
ÅRSKORT vuxen 1770kr
ÅRSKORT Barn och ungdom tom 19 år 0 kr
ÅRSKORT Seniorer (65år+) 1050 kr
HALVÅRSKORT Vuxen 1100 kr
HALVÅRSKORT Barn och ungdom tom 19 år 0 kr
HALVÅRSKORT Seniorer (65år+) 680 kr
KORTAVGIFT Nytt kort vuxen-barn-ungdom 100 kr
ENSAMÅKANDE BARN (under 7 år) 14 kr
BARNVAGN i mån av plats (max 2/buss) 0 kr
HUND s.k knähund som hålls i bag/korg eller knä av den resande 0 kr
LEDARHUND 0 kr
HUND som inte är knä- eller ledarhund 15 kr

 

Barn under 7 år åker gratis tillsammans med betalande vuxen eller ungdom. Gäller högst 2 barn/betalande vuxen/ungdom.

Reservation för ev prishöjning under trafikperiod.

ENDAST BETALKORT

FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN

https://lanstrafikennorrbotten.se/reseappen
På bussarna under trafiktid samt på Falcks kontor
– Upplagsvägen 15, Gällivare.
Registrera ditt kort: Itnbd.se

Föraren har rätt att omhänderta kort/resehandling vid resa med felaktigt/ej giltig kort/resehandling.

UPPLYSNINGAR FÖR PASSAGERARE

 

 1. Håll betalmedel redo när Du stiger på bussen.
 2. I mån av plats får barnvagn eller rullstol medföras utan avgift, dock max 2 barnvagnar alternativt 1 rullstol. Spänn fast barnvagn/rullstol. Lämna aldrig barnvagnen/rullstolen utan uppsikt.
 3. Hund skall vara kopplad. Passagerare som medför hund ansvarar för den skada som därav kan uppstå. Hund får ej vistas på säten.
 4. Det är inte tillåtet att röka, förtära alkoholhaltiga drycker eller att äta medhavd mat / glass i bussen.
 5. Bussföraren har rätt till att avvisa resenärer som uppträder störande.
 6. För att underlätta trafiken hänvisar vi passagerare att stiga av bussen genom den bakre dörren.
 7. Mellantiderna mellan hållplatserna skall betraktas som cirkatid, dvs då bussen tidigast passerar hållplatsen.
 8. Vid tveksamhet om ålder skall legitimation kunna uppvisas, annars erläggs avgift för den närmast högre åldersgruppen.
 9. Jul- och nyårsafton trafikeras som lördag. All trafik inställes efter kl 14.00.
 10. Midsommatafton trafikeras som lördag. All trafik inställes efter kl 14.00.
 11. Resgods är ett handbagage som får tas med i passagerarutrymmet om det till sin vikt och storlek kan förvaras i bussens bagagehylla.
 12. Kvarglömda saker kan hämtas på Falcks Omnibus AB, Upplagsvägen 15, Gällivare.
 13. Föraren har rätt att omhänderta kort/resehandling vid resa med felaktigt/ej giltig kort/resehandling.

BILJETTBESTÄMMELSER

 

Det finns fem typer av färdbevis: Enkelbiljett, rabattkort, periodkort, barn/ ungdomskort och årskort.

 1. ENKELBILJETT gäller en resa.
 2. RABATTKORT gäller 10 resp. 20 enkla resor.
 3. PERIODKORT gäller för obegränsat antal resor under en 30-dagarsperiod.
 4. BARN/UNGDOMSKORT gäller för obegränsat resande för barn/ungdom 6-19 år som är folkbokförda i Gällivare kommun.
 5. ÅRSKORT gäller för obegränsat resande, 1 år fr.o.m. köptillfället.

Fri övergång mellan linjerna. Övergång sker på Resecentrum och får ej medföra återresa. Resan skall också ske inom en timme från det klockslag som stämplas på biljetten.